Gebruiksvoorwaarden

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij PopParc Fotografie. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van PopParc Fotografie is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van fotomateriaal

Foto’s die op deze website zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt om naast de kosten voor de licentie €150,- per overtreding / per foto extra in rekening te brengen. Echter, voor een vergoeding vanaf €5,- per foto (prijs wordt bepaald door fotograaf) kan er digitaal nabesteld worden. Neem hiervoor contact op met de beheerder, Stéphane van den Bos, via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan PopParc Fotografie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. PopParc Fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Algemene Voorwaarden

PopParc Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden voor fotografen zoals beschikbaar gesteld door de Fotografen Federatie te Amsterdam. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.fotografenfederatie.nl en elders op deze site. Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd  bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer [84/2011].

10 geboden

Vaak is er onduidelijkheid over auteursrecht. Om duidelijk te maken welke wettelijke verplichtingen vastliggen heeft de FotografenFederatie op een simpel kaartje de 10 belangrijkste afspraken onder elkaar gezet. Deze 10 geboden zijn te vinden op www.fotografenfederatie.nl en elders op deze site.